Beto besøgte Lela

Beto Perez, Colombia er skaberen, grundlæggeren af ​​Zumba ®, og direktør for den nationale Zumba Master trænings Team.

Når Beto turner rundt i verden og holde hans kæmpe event for instruktør og udøver, Ligger han altid vejen forbi en af hans instruktør i det pågældende land.

Da Beto kom til Danmark 2012, var jeg den heldige instruktør der fik det royal zumba besøg

 

Mails til Beto og svar fra hans team

Kære Beto

Vi byder dig velkommen til Danmark - vi ser frem til at danse med dig på lørdag! Lad os ZUMBAA.

Vi er så heldige at have Danmark bedste, hotteste, mest sexede, mest energiske, mest motiverende ZINinstructor i Fitnessdk Sydhavnen - med ægte latino hofter og moves: Miss Lela B Hansen
eller som vi kalder hende: Miss "enkelt enkelt dobbelt"

Det ville være en stor ære hvis du vil komme til en for-fest
 
Fitness DK
Scandiagade 15
DK-2450 København SV

Vi ville være såååååååå glad og glædespåvirkningen at danse med jer alle - once in a lifetime!

På gensyn!

Medlemmer / danser på "Lela Z-team"

 --

Kære Lela Z-team
Tak for jeres passion og støtte til Zumba ® fitness-program. Vi er glade for at høre om jeres interesse i at have os med at bringe de store kanoner skal vises på jeres arrangement. Vi takker for jeres entusiasme, og vi er glade for at tage jeres anmodning i betragtning. Vi har videresendt jeres anmodning og oplysninger til den relevante afdeling til gennemgang. Vær opmærksom på, at vores planer er planlagt måneder i forvejen, og selvom vi ville elske at imødekomme hver enkelt anmodning, har vi kun en vis mængde af tid tilgængelighed. Vi vil kontakte jer direkte, hvis vi er i stand til at fortsætte, eller hvis vi har brug for mere information om denne mulighed.
Med venlig hilsen,
Kadie Ann
Kundeservice Zumba Fitness, LLC
 

 

Kære Beto og crew.

 1000 Tak for en dejlig oplevelse denne lørdag i København. Tak fordi du besøgte Lela B Hansen zumba klasse i København Sydhavn / Fitnessdk

vi ved at det ikke var på grund af min mail, men at Fitnessdk har haft en god hånd i din planlægning for den store overraskelse, du gav vores allesammes instruktør Lela og os. Hendes stolte Zumba elever.

 vi ved, at Lela ser frem til "som et lille barn" at komme til Orlando, for at suge en masse inspiration til sig og få hendes største zumba oplevelse. Den overraskelse, du gav Lela i lørdagens, er en af hendes største zumba oplevelse for livet, og hun mener stadig, at det er en drøm, heldigvis har vi et par billeder, så hun kan se, at hendes vildeste drøm er virkelighed. Hun står med dig og danse med dig.

 vi ser frem til at høre om Lela fantastisk tur over til jer i Orlando (Hvis der er plads i hendes kuffert, tager vi med hende;-)

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
Beto Perez, is the creator, founder of Zumba ®, and director of the national Zumba Master Trainer Team.

When Beto touring around the world and keep his huge event for instructor and practitioner, caravan he was always the way to one of his instructors in the country. Since Beto came to Denmark, I was the one who got the royal zumba visit.

 

 

Mails to Beto and answers from his team

 

 Dear Beto & Crew

We welcome you to Denmark - we are looking forward to partying with you this Saturday!! Let's ZUMBAA.

We are so lucky to have Denmark's best, hottest, most sexy, most energetic, most motivating ZINinstructor at FitnessDK Sydhavn - with true latino hips and moves: Miss Lela B Hansen

or as we call her: Miss "single single double"

It would be a great honour if you would join us at a pre-party

this Saturday 10:00 am to 11:00 a.m. at:

Fitness DK

Scandiagade 15

DK-2450 Copenhagen SV

We would be soooooo happyyyyy and joyful to dance with you all - once in a lifetime!!!

See you !!

Members /dancer on “Lela Z-team ”

 

 Dear Betina, Lela Z-team

 Thank you for your passion and support for the Zumba® fitness program. We are happy to hear of your interest in having us bring the big guns to appear at your event. We appreciate your enthusiasm and we are happy to take your request into consideration. We have forwarded your request and information to the appropriate department for review. Please keep in mind that our schedules are planned months in advance, and though we would love to accommodate each request, we only have a certain amount of availability. We will contact you directly if we are able to proceed or if we need more information about this opportunity.

 Sincerely,

 Kadie Ann
Customer Care Zumba Fitness, LLC

--

 Dear Beto and crew.

 1000 Thanks for a wonderful experience this Saturday in Copenhagen. I know that mail I sent to you with hope, that you will visit Lela B Hansen zumba class in Copenhagen Sydhavn / Fitnessdk am. 10, not due to my mail, but that Fitnessdk had a good hand in your planning for the big surprise, that you just gave my dearest friend Lela and us. Her proud zumba students.

 I know that Lela is looking forward to “as a little child” to go to Orlando, to suck a lot of inspiration to her and to her greatest zumba experience. The one you gave Lela in Saturday's, definitely her biggest zumba experience of a lifetime and she still believe that it is a dream, luckily we have a few pictures so she can see that her wildest dream is reality. She stands with you and dance with you.

 I look forward to hearing about Lela fantastic trip over to you in Orlando (If there should be room in her suitcase to Miami, I take with her ;-)

 

Beto overrasker Lela med et besøg og gaver, til Lela's zumba time en lørdag i septemper 2011. Beto Var i Danmark for at fyre en kæmpe zumba fest og event af i Ballerup super arena på hans zumba turne rundt i Eroupa. Og Beto's valg faldt på Lela som den zumba instruktør der skulle have en ekstra stor hylst i Danmark for hendes store energiske arbejde og motivation for at videregive zumba-glæden videre.
Beto gav Lela en fantastisk overraskelse.
Beto og Lela i zumba battle
Beto hyller Lela
Beto og Lela Battler med hver deres hold bag sig
Beto og Lela i en svingom
Beto zumba's opfinder besøgte Lela